Centrum Informacji Geodezyjnej

baza praktycznej wiedzy z dziedziny geodezji i kartografii

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zakończenie budowy

Rola geodety:
Inwentaryzacja powykonawcza budynku i przyłączy, sporządzenie mapy do celów opiniodawczych oraz przygotowanie dokumentów do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

Zakończenie budowy nie oznacza, że możemy od razu się wprowadzić. Najpierw musimy dopełnić ostatnich formalności. Niespełnienie tego obowiązku grozi wysoką karą – nawet do 10 tys. zł.

Chcąc uzyskać pozwolenie na użytkowanie, zależnie od warunku zawartego w treści pozwolenia na budowę, należy złożyć albo wniosek o pozwolenie na użytkowanie budynku albo zawiadomienie o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania. Do składania dokumentów i odbioru decyzji uprawnieni są właściciele budynków. Należy tego dokonać w Państwowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (PINB) w Starostwie Powiatowym.

Aby budynek mógł uzyskać pozwolenie na użytkowanie musi spełniać określone warunki, a mianowicie posiadać podstawowe wykończenie kuchni (kuchenka), łazienki (toaleta, umywalka) i schodów (barierki).

Do składanego wniosku należy obowiązkowo dołączyć następujące załączniki:

* oryginał dziennika budowy – dokument ten przekazywany jest właścicielowi podczas odbioru technicznego lub sprzedaży nieruchomości;

* oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. Oświadczenie takie powinna podpisać osoba, która nadzorowała prace wykończeniowe w budynku i posiada stosowne uprawnienia;

* kopie protokołów badań i sprawdzeń:

– szczelności instalacji gazowej (ważny jest 1 rok),

– protokół/opinię kominiarską (ważna jest 1 rok),

– instalacji elektrycznej lub oświadczenie, że Zakład Elektryczny zainstalował stały licznik (protokół "zerowania" instalacji elektrycznej);

* inwentaryzacja powykonawcza budynku;

* świadectwo charakterystyki energetycznej;

* projekt budowlany;

* kopię aktu notarialnego;

* kopię umowy z gazownią;

* kopię umowy z zakładem energetycznym;

* opis zmian budowlanych w stosunku do oryginalnego projektu, jeśli takie zmiany były wprowadzane;

* kopię pierwotnego pozwolenia na budowę;

* kopię umowy o dostarczanie wody i odbiór ścieków;

* kopię decyzji na użytkowanie infrastruktury.

Do wykonania inwentaryzacji powykonawczej budynku potrzebujemy geodety, który wykona odpowiednie pomiary i sporządzi mapę do celów opiniodawczych. Taka mapa służy do zweryfikowania czy dany budynek jest zgodnie usytuowany z założeniami projektu zagospodarowania terenu.

Składając dokumenty w urzędzie należy zabrać ze sobą kopie i oryginały dokumentów, aby pracownik PINB mógł poświadczyć zgodność składanych kopii z oryginałami. Warto pamiętać również o kopii składanego wniosku, aby dokonano na niej potwierdzenia jego przyjęcia. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 21 dni.

Po otrzymaniu decyzji możemy zacząć mieszkać w naszym wymarzonym domu.

 

Content View Hits : 423731