Centrum Informacji Geodezyjnej

baza praktycznej wiedzy z dziedziny geodezji i kartografii

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nowe przepisy wykonawcze

Dziennik Ustaw z 14 listopada 2012 r., poz. 1247
Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2012 r.
w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

(1 485 KB)

Dziennik Ustaw z 14 listopada 2012 r., poz. 1246
Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2012 r.
w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

(2 919 KB)

Dziennik Ustaw z 30 marca 2012 r., poz. 352
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 14 lutego 2012 r.
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

(1 881 KB)

Dziennik Ustaw z 26 marca 2012 r., poz. 309
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 14 lutego 2012 r.
w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

(1 357 KB)

Dziennik Ustaw z 21 lutego 2012, poz. 199
Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 stycznia 2012 r.
w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

(1 364 KB)

Dziennik Ustaw z 2 lutego 2012 r., poz. 125
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012 r.
w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

(1 275 KB)

Dziennik Ustaw z 2011 r. nr 299, poz. 1772
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r.
w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych

(304 KB)

Dziennik Ustaw z 2011 r. nr 263, poz. 1572
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(491 KB)

 

 

Content View Hits : 403923