Centrum Informacji Geodezyjnej

baza praktycznej wiedzy z dziedziny geodezji i kartografii

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
prawo-icona.png

Poniżej wpisz szukaną frazę (tytuł przepisu).

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 [U] Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
2 [R] Ewidencja gruntów i budynków
3 [R] Geodezyjna ewidencja sieci sieci uzbrojenia terenu oraz zespoły uzgadniania dokumentacji proj.
4 [R] Klasyfikowanie, kwalifikowanie i porządkowanie materiałów wyłączanych z PZGiK.
5 [R] Materiały geodezyjne i kartograficzne oznaczane klauzulą "poufne"
6 [R] Państwowy system odniesień przestrzennych
7 [R] Określenie rodzajów materiałów stanowiących PZGiK, sposobu i trybu ich gromadzenia [...]
8 [R] Trybu i zakres działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej [...]
9 [R] Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
10 [R] Warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny zostać spełnione przez gminy [...]
11 [R] Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych, ewid. systemów i przech. kopii zabezp. [...]
12 [R] Standardy techniczne dotyczące geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie
13 [R] Sposób przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych
14 [R] Określenie rodzajów map, materiałów fotogram. i teledetekcyjnych, stanowiących PZGiK [...]
15 [R] Sposob ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic [...]
16 [R] Wykazywanie w EGiB danych odnoszących się do gr., bud. i lok. znajd. się na terenach zamkniętych
17 [R] Rozgraniczanie nieruchomości
18 [R] Kontrola urzędów, instytucji pub. i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dot. GiK
19 [R] Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii
20 [R] Określenie wymagań, jakim powinni odpowiadać WINGiK, geod.woj., geod.pow. i geod.gminni
21 [R] Rodzaje prac geodezyjnych i kartograf. mających znaczenie dla obronności i bezp. państwa [...]
22 [R] Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
23 [R] Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych
24 [R] Tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa
25 [R] Szczegółowe zasady i tryb założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie

Content View Hits : 403917