Centrum Informacji Geodezyjnej

baza praktycznej wiedzy z dziedziny geodezji i kartografii

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Wybrane problemy z zakresu ewidencji gruntów i budynków

Ustalanie granic działek ewidencyjnych

Dyskusja dotycząca dopuszczalności stosowania trybu § 37 i § 38 rozporządzenia MRRiB z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków przy bieżącej aktualizacji danych ewidencyjnych toczy się już długo. Mogłoby się wydawać, że wszelkie wątpliwości w tej sprawie (i przy okazji wspomnianą dyskusję) zakończą jednoznaczne zapisy § 67 ust. 2 pkt 2 oraz § 79 ust. 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Okazuje się jednak, że niekoniecznie.

Więcej…
 

„Przyjmowanie granic” przy podziałach nieruchomości.

Zarówno przy podziałach zgodnych z ustawą o gospodarce nieruchomościami jak i podziałach tzw. „rolnych” oraz dokonywanych wg osobnych przepisów np. „specustawy” oraz do celów sądowych, obowiązuje nas ta sama - podstawowa - zasadna przyjęcia granic.

Więcej…
 

Służebności gruntowe

Najczęściej występującą służebnością gruntową jest służebność przejazdu i przechodu. Służebność ta, jak sama nazwa wskazuje, polega na możliwości przechodzenia i przejeżdżania przez cudzą nieruchomość, a powstaje najczęściej w wyniku zawartej umowy lub orzeczenia sądowego, rzadziej w wyniku decyzji administracyjnej.
Więcej…
 

Rozgraniczenie nieruchomości z wodami płynącymi /prawo geodezyjne a prawo wodne/

Przedmiotowy temat jest ściśle określony przepisami prawnymi ale niestety jest niezrozumiały i niejasny dla części geodetów, zarówno pracujących w administracji jak i w wykonawstwie .

Więcej…
 

Zmiana funkcji budynku z letniskowego na mieszkalny /i na m/

Kiedy możemy zmienić funkcję budynku i na jakiej podstawie?

Więcej…
 


Strona 1 z 2

Content View Hits : 403919