Centrum Informacji Geodezyjnej

baza praktycznej wiedzy z dziedziny geodezji i kartografii

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Instrukcje i wytyczne techniczne

Instrukcje i wytyczne techniczne obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U.1999.30.297).

Pozostałe archiwalne instrukcje i wytyczne branżowe dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 4 marca 2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2010.76.489), instrukcje wprowadzone w/w rozporządzeniem zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych (na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6 i 7, art. 40 ust. 8 oraz art. 47b ust. 5 ustawy PGiK), jednak nie dłużej niż do 07.06.2012.


Poniżej znajduje się lista instrukcji i wytycznych technicznych. Daj nam znać jeżeli masz w swoich zbiorach instrukcje lub wytyczne, których brakuje poniżej.

 • O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1978r., ze zmianą z 1984 r.). czwarte 1988
  WYDANIE PIERWSZE 1978 / WYDANIE TRZECIE 1984 / WYDANIE CZWARTE 1988
 • O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych (z 1978 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1987
  WYDANIE PIERWSZE 1978 / WYDANIE TRZECIE 1987
 • O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1985 r.). drugie 1992
  WYDANIE PIERWSZE 1985 / WYDANIE DRUGIE 1992
 • O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1980 r.). drugie 1987
  WYDANIE PIERWSZE 1980 / WYDANIE DRUGIE 1987
 • G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1986
  WYDANIE CZWARTE 1986
 • G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1988
  WYDANIE PIERWSZE 1980 / WYDANIE DRUGIE 1981
  • G-2.1 Podstawowa osnowa wysokościowa. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników. 
   WYDANIE PIERWSZE 1983
  • G-2.2 Szczegółowa osnowa wysokościowa. Projektowanie. pomiar i opracowanie wyników. 
   WYDANIE PIERWSZE 1983
 • G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1979 r.). piąte 1988
  WYDANIE PIERWSZE 1979 / WYDANIE TRZECIE 1981 / WYDANIE PIĄTE 1988
 • G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1988
  WYDANIE TRZECIE 1988 / WYDANIE CZWARTE ZMIENIONE 2002
 • G-5 UWAGA - tylko projekt, nieobowiązująca, zalecana do stosowania
  • G-5.4 Opracowanie dokumentacji wyjściowej do odnowienia ewidencji gruntów z zastosowaniem technologii fotogrametrycznych.
   pierwsze 1992
  • Standard wymiany informacji geodezyjnej - SWING.
   1995
 • G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998
 • K-1 Mapa zasadnicza (z 1979 r., ze zmianą z 1984 r.). trzecie 1987
  WYDANIE PIERWSZE 1978 / WYDANIE TRZECIE 1987
  • K-1.1 Metryka mapy zasadniczej.
   WYDANE PIERWSZE 1980
  • K-1.1 Podział treści podstawowej mapy kraju.
   1996
   Uwagi: zdublowany symbol K-1.1, powinno być K-1.10
  • K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
   WYDANIE PIERWSZE 1981 / WYDANIE DRUGIE 1987
  • K-1.3 Mapa zasadnicza. Opracowanie pierworysu z pomiarów bezpośrednich. 
   WYDANIE PIERWSZE 1981
  • K-1.4 Mapa zasadnicza. Opracowanie pierworysu rzeźby terenu z istniejących materiałów kartograficznych.
   drugie 1987
  • K-1.5 Mapa zasadnicza. Opracowanie pierworysu autogrametrycznego sytuacji i rzeźby terenu.
   WYDANIE PIERWSZE 1981 / drugie 1990
  • K-1.6 Mapa zasadnicza. Opracowanie pierworysu na podkładzie fotomapy lub ortofotomapy. 
   WYDANIE PIERWSZE 1982
  • K-1.7 Mapa zasadnicza w wersji rozwarstwionej. Metody sporządzania i zasady reprodukcji. 
   WYDANIE DRUGIE 1987
  • K-1.9 Sporządzanie pierworysu mapy. Materiały kartograficzne, sprzęt kreślarski, tusze, technika rysowania.
   drugie 1987
  • K-1.10 Podział treści podstawowej mapy kraju.
   1996
   Uwagi: opatrzono pomyłkowo symbolem K-1.1
  • K-1/K-3.10 Reprodukcja kartograficzna małonakładowa. Metody i technologie. 
   WYDANIE PIERWSZE 1981
 • K-1 Podstawowa mapa kraju (z 1995 r.). 1995
 • K-1 Mapa zasadnicza (z 1998 r.). 1998
 • K-2 Mapy topograficzne do celów gospodarczych (z 1979 r.). drugie 1980
  • K-2.1 Mapy topograficzne. Opracowanie pierworysów i aktualizacja map w skalach 1:5000 i 1:10 000.
   pierwsze 1985
  • K-2.2 Mapy topograficzne. Opracowanie czystorysów map w skalach 1:5000 i 1:10 000.
   pierwsze 1985
  • Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:10 000. Wzory znaków.
   1999
  • Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:50 000. Katalog znaków.
   1998
  • K-2.3 Sporządzanie map fotograficznych. 
   WYDANIE PIERWSZE 1983
  • K-2.4 Metryka mapy topograficznej (1:5000, 1:10 000).
   1980
  • K-2.5 Metryka mapy topograficznej (1:25 000, 1:50 000).
   1980
  • K-2.6 Metryka mapy topograficznej (1:100 000, 1:200 000, 1:500 000).
   1980
  • K-2.7 Zasady wykonywania prac fotolotniczych.
   WYDANIE PIERWSZE 1999
  • K-2.9 Metryka mapy topograficznej w skali 1:10 000 
   WYDANIE PIERWSZE 1996
  • K-2.10 Metryka mapy topograficznej w skali 1:50 000 
   WYDANIE PIERWSZE 1994
 • K-3 Mapy tematyczne (z 1980 r.). drugie 1984
  WYDANIE PIERWSZE 1980 / WYDANIE DRUGIE 1984
  • K-3.1 Mapy społeczno-gospodarcze w skalach 1:5000, 1:10 000 i 1:25 000 (12 części).
   pierwsze 1982
  • K-3.2 Sporządzanie map inżynieryjno-gospodarczych zakładów przemysłowych metodą stereofotogrametryczną. 
   WYDANIE PIERWSZE 1981
  • K-3.3 Mapa przeglądowa uzbrojenia terenu.
   trzecie 1987
  • K-3.4 System Informacji o Terenie. Mapa Hydrograficzna Polski skala 1:50 000, w formie analogowej i numerycznej.
   1997
  • K-3.6 System Informacji o Terenie. Mapa Sozologiczna Polski skala 1:50 000, w formie analogowej i numerycznej.
   1997

 

 


 

Lista brakujących skanów:

O-2 wydanie II z 1983

G-1 wydanie I z 1979

G-1 wydanie II z 1983

G-1.1 wydanie I z 1973

G-1.4 wydanie I z 1973

G-2 wydanie IV z 1988

G-3 wydanie V z 1988 - jest PDF ale brak skanu

G-3.2 wydanie II z 1987 - jest PDF ale brak skanu

G-4 wydanie I z 1979

G-4 wydanie II z 1983

G-5 - nie dotyczy, dostępna wersja cyfrowa na stronie gugiku

G-5.4 wydanie I z 1992

SWING z 1995

G-7 wydanie I z 1998 - już mam, czeka do zeskanowania

K-1 wydanie II z 1984

K-1 z 1995

K-1 z 1998 - już mam, czeka do zeskanowania

K-1.10 z 1996 (omyłkowo opatrzone symbolem K-1.1)

K-1.4 wydanie II z 1987

K-1.5 wydanie II z 1990

K-1.9 wydanie II z 1987

K-2 wydanie I z 1979

K-2 wydanie II z 1980

K-2.1 wydanie I z 1985

K-2.2 wydanie I z 1985

K-2.4 z 1980

K-2.5 z 1980

K-2.6 z 1980

K-3.1 wydanie I z 1982

K-3.3 wydanie III z 1987

K-3.4 z 1997

K-3.6 z 1997

 

Content View Hits : 423735